Τρενογέφυρα στο Καλογερικό

Τρενογέφυρα στο Καλογερικό

Η μία διαδρομή οδηγεί στην άλλη, το ένα χωριό συνομιλεί με το άλλο, απαράλλαχτα όπως τόσους αιώνες.

Print Friendly, PDF & Email

Top