Παναγία στο Αρκουδόρεμα

Παναγία στο Αρκουδόρεμα

Η ηρεμία του τοπίου και η βαθαίωνη σχέση του με το ιερό το καθιστούν πύλη προς μια άλλη πραγματικότητα.

Print Friendly, PDF & Email

Top