Λίμνη Τάκα – τα δώρα του νερού

Λίμνη Τάκα – τα δώρα του νερού

Λευκοτσικνιάδες, Χαλκόκοτες, φιδαετοί, γλαρόνια, Αλκυόνες. Είναι μερικοί μόνοι από τους ευγενείς ταξιδευτές που επισκέπτονται την άνοιξη αυτήν την ιδιόρρυθμη λίμνη. Η Τάκα βρίσκεται 10 χιλιόμετρα από την Τρίπολη και αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Αρκαδίας και όλης της Πελοποννήσου. Αποτελεί όμως κι ένα φυσικό φαινόμενο.

Οι πηγές την τροφοδοτούν με γλυκό νερό και αποστραγγίζεται μέσα από ένα σύστημα από καταβόθρες σε υπόγειους ποταμούς. Έτσι λοιπόν το καλοκαίρι αποστραγγίζεται ολοκληρωτικά, δημιουργώντας τέναγος. Και με το φθινόπωρο αρχίζει να γεμίζει πάλι ώσπου φτάνει σε πληρότητα το μεσοχείμωνο. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας το χωριό Βουνό, στις όχθες της Τάκας, το χειμώνα είναι παρόχθιο και το καλοκαίρι μεσόγειο! Η Τάκα είναι ο πάροχος νερού για τις καλλιέργειες του Τεγεατικού πεδίου. Είναι σημαντικά τα έργα για την καθυπόταξη των νερών, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πλημμυρίδες στον κάμπο. Προνομιακή θέαση της λίμνης μπορεί να έχει κάποιος από το χωριό Κάνδαλος που βρίσκεται στα ορεινά της. Η λίμνη, ειδικά το χειμώνα, είναι τόπος συνάντησης των κυνηγών που με σεβασμό στη φύση ασκούν την πανάρχαια αυτή δεξιότητα.

Σε διερευνητικές ανασκαφές που έχουν γίνει στη λίμνη έχουν εντοπιστεί ίχνη της αρχαίας πόλης της Μανθυρέας, από όπου και το παλιό όνομα της περιοχής «Μανθουρικό πεδίο».

Η απόσταση απο την Τρίπολη είναι 10 χλμ.

Προβολή Λίμνη Τάκα σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

 

Print Friendly, PDF & Email

Top