Μαντζούνειο Μέγαρο

Μαντζούνειο Μέγαρο

Πρόκειται για ένα από τα πολλά κτήρια που αποτελούν ζωντανή ιστορία της Τριπόλεως. Αυτή τη στιγμή στεγάζει τη σημαντικότατη βιβλιοθήκη της πόλης με κοντά 25.000 τίτλους. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Η βιβλιοθήκη ανασυγκροτήθηκε μετά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο. Πρόκειται για επέκταση της Βιβλιοθήκης του Πανός που λειτουργεί στο ίδιο αυτό κτήριο από το 1929.

Το Μαντζούνειο έχει κτιστεί πάνω σε σπαράγματα καθολικού εκκλησίας της Θεοτόκου. Στα μέσα του 19ου αιώνα λειτούργησε εδώ σχολή κορασίδων.

Το 1927 αγοράζεται από τους αδελφούς Μαντζούνη,  επιφανείς Τριπολίτες που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της βιομηχανίας. Ακολουθώντας την παράδοση των ευπόρων Αρκάδων, οι οποίοι μεριμνούν για τον τόπο τους, το κτήριο ανακαινίζεται και προσφέρεται για να στεγαστούν νυκτερινές σχολές και η βιβλιοθήκη. Αποκτά δε μία πρότυπη αίθουσα διαλέξεων όπου γίνονται επιστημονικές διαλέξεις μεγάλου κύρους.

Το Μαντζούνειο  αποκαθίσταται στην πρώτη του αίγλη. Αποτελεί ζωντανή και δρώσα ιστορία για την Τρίπολη.

Print Friendly

Top